Rusza konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS

konkursWarmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu otwiera konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS. Do konkursu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Forum WaMaBOSS zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu oraz prezentacja dobrych praktyk CSR wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które prowadzą działalność gospodarczą – produkcyjną, handlową lub usługową. Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja posiadająca osobowość prawną. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu spośród przedsiębiorców, którzy osiągnęli najwyższe oceny w trzech kategoriach: najwyższa jakość, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród będzie miało miejsce w końcu czerwca 2014 roku.

Konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS jest elementem działań Forum
WaMaBOSS na rzecz wdrażania i promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród
przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, oraz inicjowania współpracy
przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjamii lokalną społecznością. Upowszechnianie standardów

i dobrych praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wzmocnienie rozwoju lokalnego, poprawę środowiska naturalnego oraz tworzenie lepszych miejsc pracy.

Wkrótce zostanie zamieszczony regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu WaMaBOSS
Karta zgłoszenia do konkursu
Ankieta samooceny
Oświadczenie o braku zaległości w opłatach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.