Podpisaliśmy porozumienie w sprawie powstania ośrodka naukowego Inżynierii Innowacji Społecznych

Z inicjatywy dr Zygmunta Mietlewskiego, naszego eksperta, dnia 08.06.2015 r. w Gdyni, zostało podpisane porozumienie dotyczące szerokiej współpracy pomiędzy poniższymi instytucjami:

– Akademią Morską w Gdyni, reprezentowaną przez prof. dr hab. Rektora Piotra Jędrzejowicza oraz Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowskiego,

– Katolícka univerzita v Ružomberku, reprezentowany przez Dziekana Teologická fakulta v Košiciach, Ks. prof. ThDr. Cyrila Hišema,

– Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum, Burmistrza mgr inż. Leszka Tabora,

– Wydziałem Zamiejscowym w Elblągu Szkoły Wyższej im Bogdana Jańskiego, reprezentowany przez Dyrektora mgr Iwonę Ciesielską,

– Fundacją Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji, reprezentowaną przez Prezesa mgr Krzysztofa Makowskiego,

– Stowarzyszeniem Gospodarcze w Piszu, reprezentowanym przez Prezesa mgr inż. Wiesława Gotowicza,

Strony niniejszego Porozumienia, zamierzają ze sobą ściśle współpracować, wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez Strategię Europa 2020. Przedmiotem Porozumienia jest współpraca między Stronami w zakresie realizacji inicjatyw przyczyniających się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Rezultatem współpracy ma być tzw. Inicjatywa IIS, otwarta dla wszystkich, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka, liczący się w europie i na świecie międzynarodowy ośrodek naukowy Inżynierii Innowacji Społecznych, z własnym czasopismem naukowym o zasięgu światowym.

Pełna treść podpisanego porozumienia Porozumienie

Ten wpis został opublikowany w kategorii CSR. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.