Podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Bułgarską Izbą Branżową Przemysłu Maszynowego, a Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” w dziedzinie kwalifikacji kadr oraz poszerzania i zacieśniania współpracy pomiędzy bułgarskimi i polskimi przedsiębiorstwami z sektora budowy maszyn

 Porozumienie Porozumienie0002 Porozumienie0003

Trzyletnia współpraca Bułgarskiej Izby Branżowej i polskiej Fundacji „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” daje bardzo dobre rezultaty. Skutecznie zrealizowano  projekt w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), jak też w obszarze  motywowania młodych osób do pracy i ich przygotowania zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w wieku ponad 45 lat.

W procesie realizacji projektów, nawiązano owocne kontakty między bułgarskimi i polskimi firmami z branży maszynowej, do czego doszło przy aktywnym wsparciu Akademii Morskiej w Gdyni i Klasteru Morskiego, w działalności którego Akademia aktywnie uczestniczy.

Obie strony będą kontynuowały prace nad popularyzacją dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania młodych ludzi do pracy w firmach z branży maszynowej i podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych osób w wieku ponad 45 lat. Będą umieszczać na swoich stronach internetowych informacje odnośnie stosowania takich praktyk w celu zapewnienia trwałości wyników również po oficjalnym zakończeniu projektu. Będą wzbogacać informację o firmach z obu państw, dążących do nawiązania kontaktów w celu  wsparcia swojego rozwoju. Kontakty nawiązane podczas pracy w ramach projektów stanowią dobrą podstawę dla dalszego poszerzania i zacieśniania współpracy.  W przyszłości obie strony skupią się na poszukiwaniu możliwości realizacji nowych projektów w ramach programów unijnych i innych w następujących obszarach:

  • Lepszego przystosowania pracowników firm z branży maszynowej do wzrastających wymagań związanych z podnoszeniem konkurencyjności, poprzez przyspieszone wdrażanie innowacji oraz do wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników w kontekście zachodzących zmian w tej sferze;
  • Ułatwienia dostępu do zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży maszynowej, w tym dla specjalistów z wyższym wykształceniem, poszerzenie i zacieśnienie współpracy między polskimi i bułgarskimi przedsiębiorstwami z branży maszynowej w zakresie kwestii leżących w obopólnym interesie, w tym w dziedzinie działalności innowacyjnej, przedsiębiorczości i wielu innych.

W ciągu kolejnych dwóch lat strony porozumienia będą co 6 miesięcy pozyskiwały informację na temat stanu jego realizacji i w razie potrzeby będą wzbogacały go o nowe działania.

                  P1210239 P1210241

                  P1210245 P1210254

Ten wpis został opublikowany w kategorii CSR. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.