Rusza konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS

konkursWarmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu otwiera konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS. Do konkursu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Forum WaMaBOSS zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu oraz prezentacja dobrych praktyk CSR wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które prowadzą działalność gospodarczą – produkcyjną, handlową lub usługową. Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja posiadająca osobowość prawną. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu spośród przedsiębiorców, którzy osiągnęli najwyższe oceny w trzech kategoriach: najwyższa jakość, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród będzie miało miejsce w końcu czerwca 2014 roku.

Konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS jest elementem działań Forum
WaMaBOSS na rzecz wdrażania i promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród
przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, oraz inicjowania współpracy
przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjamii lokalną społecznością. Upowszechnianie standardów

i dobrych praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wzmocnienie rozwoju lokalnego, poprawę środowiska naturalnego oraz tworzenie lepszych miejsc pracy.

Wkrótce zostanie zamieszczony regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu WaMaBOSS
Karta zgłoszenia do konkursu
Ankieta samooceny
Oświadczenie o braku zaległości w opłatach

Zaszufladkowano do kategorii Archiwum | Możliwość komentowania Rusza konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS została wyłączona

Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Powiatu i Gminy Bartoszyce

2014-04-08_194913Zawiązaliśmy Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Powiatu i Gminy Bartoszyce w celu zbudowania platformy współpracy, zrzeszającej przedsiębiorców i ich związki, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, samorządy, uczelnie i inne instytucje publiczne z terenu powiatu.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Powiatu i Gminy Bartoszyce została wyłączona

Fotorelacja z wizyty w Bułgarii, współpracujących z nami przedsiębiorców na zaproszenie Bułgarskiej Branżowej Izby Budowy Maszyn w dniach 24-29.03.2014 r.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Archiwum | Możliwość komentowania Fotorelacja z wizyty w Bułgarii, współpracujących z nami przedsiębiorców na zaproszenie Bułgarskiej Branżowej Izby Budowy Maszyn w dniach 24-29.03.2014 r. została wyłączona

Targi społecznej odpowiedzialności biznesu

TARGI-CSR_naglowek-do-wwwTargi CSR to doskonała okazja, aby dowiedzieć się jak biznes rozumie swoją odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Ponad 50 wystawców – firm, ale również organizacji pozarządowych i instytucji będzie prezentowało swoje projekty ekologiczne, wolontariackie oraz programy zaangażowania społecznego. 5. Targi CSR, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odbywają się 1 kwietnia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dla zwiedzających udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Archiwum | Możliwość komentowania Targi społecznej odpowiedzialności biznesu została wyłączona

Zaproszenie do współpracy

Przedsiębiorcy z branży przemysłu maszynowego prowadzący działalność gospodarczą na terenie Bułgarii zapraszają do nawiązania współpracy biznesowej oraz wspólnego udziału w projekcie „Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego” finansowanego przez PO „ Rozwój zasobów ludzkich”.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Archiwum | Możliwość komentowania Zaproszenie do współpracy została wyłączona

Materiał TVP

miet-tvp

Zaszufladkowano do kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej | Możliwość komentowania Materiał TVP została wyłączona

Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości siły roboczej poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego

Projekt  BG051РО001-7.0.07-0017 – C0001

Projekt współfinansowany z Programu “Rozwój zasobów ludzkich” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny przy Unii Europejskiej.

Lider Projektu: Bułgarska Izba Branżowa – Przemysł Maszynowy

Partner: Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej | Możliwość komentowania Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości siły roboczej poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego została wyłączona

Wsparcie na wdrożenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w MMŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi nabór projektów do konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR  (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Konkurs „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” jest drugim komponentem projektu realizowanego przez PARP w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Archiwum | Możliwość komentowania Wsparcie na wdrożenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w MMŚP została wyłączona