Motywacja do pracy i kształcenie ustawiczne w sektorze maszynowym

Motywacja do pracy i kształcenie ustawiczne w sektorze maszynowym

Niniejsza publikacja jest wynikiem kolejnej owocnej współpracy pomiędzy Bułgarską Branżową Izbą Budowy Maszyn, a Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”. Tym razem podjęte działania nakierowane były na zebranie najlepszych praktyk i wymianę doświadczeń, zapewniających stabilizację zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników w przedsiębiorstwach z branży maszynowej w Bułgarii i w Polsce. Przeprowadzone przez ekspertów projektu badania pokazały, że ponad połowa pracodawców ma trudności w znalezieniu pracowników z kwalifikacjami operatora maszyn, konstruktora, technologa czy też ślusarza, tokarza oraz frezera. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w starzejącym się społeczeństwie, lepszych warunkach pracy i płacy, oferowanych przez inne branże ale także w likwidacji szkół zawodowych i masowych wyjazdach młodych osób do krajów Europy Zachodniej w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy.

…Ze wstępu

Ten wpis został opublikowany w kategorii CSR. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.