Kawiarenki gospodarcze

 

Oferta organizacji i przeprowadzenia kawiarenek gospodarczych

 

Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie informacji są w biznesie umiejętnościami kluczowymi. Właściciel małego przedsiębiorstwa, zaabsorbowany pracą, poganiany przez terminy, ponaglany przez urzędy, często nie ma czasu na studiowanie fachowej literatury, czy chociażby wymianę poglądów z innymi przedsiębiorcami.

Z każdym problemem musi poradzić sobie sam, a inne instytucje jawią się jako odpowiedzialne co najwyżej za tworzenie przeszkód.

Proponujemy więc zorganizowanie i przeprowadzenie kawiarenek gospodarczych w których główny nacisk położony jest na podnoszenie kwalifikacji pracodawców. Dlatego kluczową w nich rolę odgrywają eksperci – wykładowcy.

Co odróżnia w tym wypadku kawiarenki od spotkań na auli uniwersyteckiej?

Po pierwsze atmosfera. Jest ona swobodna, każdy może zadać pytanie, odnieść się do sytuacji swojej firmy.

Po drugie fakt, że temat spotkania nie jest obligatoryjny, rozmowy zawsze ewoluują w stronę najbardziej pożądaną przez pracodawców.

Po trzecie, możliwość rozpatrzenia i znalezienia rozwiązania problemu charakterystycznego dla danego przedsiębiorcy i jego otoczenia.

Zorganizowaliśmy już kilkanaście kawiarenek gospodarczych m.in. w powiatach: bartoszyckim, ełckim, lidzbarskim, piskim i szczycieńskim. Prowadzącymi spotkania byli najczęściej specjaliści w dziedzinie przedsiębiorczości, ale również eksperci od spraw finansowych i licencjonowany audytor wewnętrzny. Problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka. Najczęstszymi były problemy, z którymi zmagają się firmy każdego dnia takie jak:

  • brak lokalnych organizacji zrzeszającej przedsiębiorców,
  • trudności w załatwianiu spraw urzędowych i pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników w różnych dziedzinach mimo wysokiego bezrobocia,
  • brak profesjonalnych szkoleń dla kadry

 

Często po wystąpieniach prelegentów dyskusje toczyły się do godzin wieczornych, korzystano z obecności przedstawicieli władz, proszono ich o zajęcie stanowiska. Gdy na spotkaniach obecni byli przedsiębiorcy, którzy już wzięli udział w warsztatach, dzielili się oni swoimi doświadczeniami na przykład na temat stosowania formuł do liczenia efektywności produkcji w swoich firmach. Duża frekwencja i zainteresowanie przedsiębiorców terminami spotkań, pozwalają żywić nadzieję, że nasza inicjatywa na trwałe wpisze się życie środowiska biznesowego lokalnych społeczności.

 

Ofertę swoją kierujemy do samorządów, a także stowarzyszeń przedsiębiorców, zainteresowanych nie tylko swoim rozwojem ale również swojego otoczenia.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt pod 

nr tel. 606 205 108 lub mailem: fundacja@instytut-csr.net