Archiwum kategorii: Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej

Przygotowanie publikacji

W ramach projektu „Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego” przygotowywana jest publikacja prezentująca efekty rocznej współpracy przedsiębiorstw z branży przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, działających na terenie Polski i Bułgarii. Publikacja będzie również zawierać bogaty zbiór dobrych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej | Możliwość komentowania Przygotowanie publikacji została wyłączona

Seminarium w Gdyni

W niezwykle urokliwej Sali Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni, odbyło się w dniach 27-28.05.2014 r., seminarium podczas którego zaprezentowano rezultaty projektu „Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego”. Dr  Zygmunt Mietlewski – ekspert Fundacji, przedstawił wyniki … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej | Możliwość komentowania Seminarium w Gdyni została wyłączona

Materiał TVP

miet-tvp Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej | Możliwość komentowania Materiał TVP została wyłączona

Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości siły roboczej poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego

Projekt  BG051РО001-7.0.07-0017 – C0001 Projekt współfinansowany z Programu “Rozwój zasobów ludzkich” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny przy Unii Europejskiej. Lider Projektu: Bułgarska Izba Branżowa – Przemysł Maszynowy Partner: Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”

Zaszufladkowano do kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej | Możliwość komentowania Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości siły roboczej poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego została wyłączona