Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Powiatu i Gminy Bartoszyce

2014-04-08_194913Zawiązaliśmy Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Powiatu i Gminy Bartoszyce w celu zbudowania platformy współpracy, zrzeszającej przedsiębiorców i ich związki, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, samorządy, uczelnie i inne instytucje publiczne z terenu powiatu.

Naszym celem jest wypracowanie oraz wspieranie innowacyjnych mechanizmów zachęcających i przygotowujących  przedsiębiorców z sektora MMŚP do wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu.
Ten wpis został opublikowany w kategorii CSR. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.