Archiwum autora: Krzysztof Makowski

III Nabór wniosków na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 8 lutego 2016 r. Zgodnie z decyzją instytucji nadzorujących realizację projektu III nabór wniosków jest skierowany do mikro-, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania III Nabór wniosków na wdrożenie CSR została wyłączona

Podpisaliśmy porozumienie w sprawie powstania ośrodka naukowego Inżynierii Innowacji Społecznych

Z inicjatywy dr Zygmunta Mietlewskiego, naszego eksperta, dnia 08.06.2015 r. w Gdyni, zostało podpisane porozumienie dotyczące szerokiej współpracy pomiędzy poniższymi instytucjami: – Akademią Morską w Gdyni, reprezentowaną przez prof. dr hab. Rektora Piotra Jędrzejowicza oraz Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowskiego, – Katolícka univerzita v Ružomberku, reprezentowany przez Dziekana … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania Podpisaliśmy porozumienie w sprawie powstania ośrodka naukowego Inżynierii Innowacji Społecznych została wyłączona

Motywacja do pracy i kształcenie ustawiczne w sektorze maszynowym

Motywacja do pracy i kształcenie ustawiczne w sektorze maszynowym Niniejsza publikacja jest wynikiem kolejnej owocnej współpracy pomiędzy Bułgarską Branżową Izbą Budowy Maszyn, a Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”. Tym razem podjęte działania nakierowane były na zebranie najlepszych praktyk i wymianę doświadczeń, zapewniających stabilizację zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania Motywacja do pracy i kształcenie ustawiczne w sektorze maszynowym została wyłączona

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Bułgarską Izbą Branżową Przemysłu Maszynowego, a Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” w dziedzinie kwalifikacji kadr oraz poszerzania i zacieśniania współpracy pomiędzy bułgarskimi i polskimi przedsiębiorstwami z sektora budowy maszyn

   

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania Podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Bułgarską Izbą Branżową Przemysłu Maszynowego, a Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” w dziedzinie kwalifikacji kadr oraz poszerzania i zacieśniania współpracy pomiędzy bułgarskimi i polskimi przedsiębiorstwami z sektora budowy maszyn została wyłączona

Współpraca z Bułgarską Izbą Branżową – Przemysłu Maszynowego

„Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości siły roboczej poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego” Projekt  BG051РО001-7.0.07-0017 – C0001 Projekt współfinansowany z Programu “Rozwój zasobów ludzkich” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny przy Unii Europejskiej. Lider Projektu: Bułgarska Izba Branżowa – Przemysł … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Archiwum | Możliwość komentowania Współpraca z Bułgarską Izbą Branżową – Przemysłu Maszynowego została wyłączona